Voorwaarden adverteren PGB.EIGENSTART.NL

Looptijd:
De looptijd van links en advertentiebanners zijn variabel. Deze worden met u persoonlijk afgesproken en zijn terug te vinden op de factuur. Startdatum is altijd begin van iedere maand en beëindiging op de laatste dag van de maand. De looptijd wordt nooit automatisch verlengd. Aan het einde van de afgesproken periode ontvangt u een nieuw aanbod. U bent niet verplicht op deze aanbieding in te gaan. Wenst u dit niet dan wordt u link conform de gemaakte afspraken verwijderd.

Betaling kosten:
Na ontvangst van de factuur dient u deze binnen 14 dagen te betalen. Uw Budget behoudt zich het recht bij aanmanen van niet betaalde kosten administratiekosten ad € 2,50 per herinnering in rekening te brengen.Tevens zal de link worden verwijderd tot het moment dat u heeft betaald. Na betaling wordt de link teruggeplaatst. De advertentietermijn zal niet worden verlengd voor de periode dat de link niet zichtbaar was i.v.m. niet betalen.

Positie link:
De link wordt geplaatst in de rubriek van uw keuze. De positie in de rubriek wordt bepaald door de eigenaar van de website. Het is niet mogelijk gedurende de afgesproken advertentietermijn van rubriek te wisselen. Wel kunt u in meerdere rubrieken tegelijk adverteren. Uiteraard tegen de reguliere tarieven. Aanbiedingen gelden alleen voor de aangeboden rubrieken, mits de eigenaar van de website anders bepaald.

Nieuwe rubrieken:
Indien u een rubriek mist waarin u graag zou willen staan kunt u dit kenbaar maken. De eigenaar beslist of de rubriek wordt toegevoegd.

Beëindiging website:
Mocht de website ophouden te bestaan wordt u het resterende advertentiegeld retour gestort.

Beëindiging link op verzoek van adverteerder:
Indien uzelf besluit u link om welke reden dan ook eerder van de website te verwijderen zijn wij u geen restitutie verschuldigd.

Overige voorwaarden:

Eigenaar van de website draagt zorg voor voldoende relevanta links op de website. Tevens zullen er slechts een beperkt aantal rubrieken zichtbaar zijn die niet gerelateerd zijn aan het PGB ten einde de startpagina echt een pgb-startpagina te laten zijn.

Eigenaar website:

De eigenaar van de website is Hansen-Design uit Enschede.


> tarieven