tarievenTarieven webshop

 
Lay-out Webwinkel € 300,-- (webshop)
Invoeren produkten € 3, per produkt (tot 100 produkten)
Invoeren produkten € 2,50 per produkt (tot 200 produkten)
Invoeren produkten € 2,-- per produkt (tot 300 produkten)
Invoeren produkten € 1,50 per produkt (>300 produkten)
 
* Alle produkten zijn inclusief 2 foto's.